dozvol

Конкурс

Для того, чтобы задать вопрос, заполните все поля формы, приведенной ниже
 
 
 
 
 

blog
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ PDF Печать E-mail
28.02.2010 18:25

Про затвердження положення

про дозвільну систему

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ

Вид: Постанова КМ
Видавник: КМ України
Назва: "Про затвердження Положення про дозвільну систему"
Номер: 576
Дата прийняття: 1992.10.12
Єдиний реєстр. № 8940/1999

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 1992 року N 576 Київ

Про затвердження Положення про дозвільну систему
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1993 року N 706,
від 31 травня 1995 року N 373,
від 22 лютого 1999 року N 256,
від 21 липня 1999 року N 1326,
від 1 вересня 2000 року N 1381,
від 28 травня 2001 року N 575,
від 25 грудня 2002 року N 1953,
від 20 квітня 2007 року N 648

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В. СИМОНЕНКО

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА


ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1992 р. N 576

ПОЛОЖЕННЯ
про дозвільну систему
(Чинність Положення про дозвільну систему, затвердженого цією постановою, у частині переліку об'єктів, на які поширюється дозвільна система, поширено на газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об'єкти виготовлення і реалізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 706)

I. Загальні положення

1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

2. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами */.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України: від 31.05.95 р. N 373,
від 22.02.99 р. N 256,
від 01.09.2000 р. N 1381,
від 28.05.2001 р. N 575)

3. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, організа-ції, господарські об'єднання, а також громадяни мають право у встановленому порядку використовувати, зберігати, перевозити предмети, матеріали і речовини, відкривати відприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 31.05.95 р. N 373)

4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

5. Укладання трудового договору на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за погодженням з органами міліції.

____________
*/Надалі - об'єкти дозвільної системи.

II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

6. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, органі- зації, господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому порядку надано право виготов- ляти, придбавати, зберігати, перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну охорону і правильне використання у господарській діяльності.

7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які забезпечують їх схоронність. Такі примі- щення повинні мати належну охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється пропускний режим.

8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких входять представники органів міліції, заінтересованих підпри- ємств, установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної безпеки.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

За результатами обстеження складається акт з викладенням висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття об'єкта дозвільної системи.

9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій здійснюється:

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади і бази, де вони зберіга- ються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матері- альної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи - у порядку, визначеному МВС;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.99 р. N 256,
від 01.09.2000 р. N 1381)

на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС;

(абзац третій пункту 9 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів".

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

абзац п'ятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

абзац шостий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 31.05.95 р. N 373,
від 28.05.2001 р. N 575)

11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, Держспецзв'язку, а також у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування Адміністрації Держспецзв'язку, і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.99 р. N 1326,
в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 01.09.2000 р. N 1381,
від 25.12.2002 р. N 1953,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 648)

III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень
і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань і громадянами встановле- ного порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поши- рюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнагляд- охоронпраці.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової, спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об'єкти дозвільної системи - щоквартально.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

при оформленні на новий строк дозволу на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система;

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

при переоформленні дозволу у зв'язку із зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС, МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної системи, може бути оскаржено у порядку, встановленому для оскарження неправомірних дій органів державного управління і посадових осіб, які ущемляють права громадян.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 р. N 575)

IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин,
відкриття і функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

15. Посадові особи та громадяни, які порушили порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

Обновлено 15.04.2010 11:13
 
discount clomiphene pharmacy 
topamax generic available 
bupropion hcl 100mg side effects 
azithromycin generic brand what is furosemide 40 mg used for buy ciprofloxacin
can i buy ilife 11 online quickbooks pro 2013 download best price buying adobe indesign cs5
  • viagra se procurer achat de viagra rapide viagra sin receta farmacias andorra
  • keflex 250 mg liquid finasteride online pharmacy uk clomiphene tablets 100mg
    best buy windows 7 oem buy word 2007 australia office 2013 student discount